• Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma kullanma dengesini sağlayan 1/50000 veya 1/100000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak, bölge, havza veya il üzerinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plandır.

 

    • Bu planlarda; farklı sektörlerin kent dinamikleriyle ilişkisi ve ekonomik kalkınmanın mekâna yansımaları görülür. Bölgenin ülke ekonomisindeki yeri, kentsel politikalar ve ilkeler gibi soyut kararlar, oluşturulan harita üzerinde somutlaşır.