• Ülke ekonomisinin paralel olarak ilerlediği gayrimenkul ve inşaat sektörü gün geçtikçe büyümeye devam etmektedir. Bu gelişmelerle oluşan ekonomideki ilerleme, ülkemizi hem yurtiçi hem yurtdışı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmiştir. Hızla büyüyen şehirlerimizde farklı birçok konut projesi tanıtımı yapılmaktadır. Yapılan bunca konut projesi için de farklı bir pazarlama stratejisi geliştirmek gerekmektedir. Gelişen teknoloji ve oluşan yeni iletişim kanallarıyla birlikte topluma ulaşmak ve toplumun eğilimleri göz önüne alınarak, en tepeden en küçük birimlerle birlikte strateji geliştirilmelidir.

 

    • Firmamızda gayrimenkul satış tekniği geliştirme konusunda farklılaşan tüketici algısına yönelik hem geleneksel hem yenilikçi yöntemleri incelemekte ve geliştirmektedir.