• Hızla artan nüfus ile birlikte şehirlerimizde ihtiyaç duyulan mühendislik yapılarının alt yapısı olan haritacılık faaliyetlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

 

    • Şirketimiz Harita Kadastro Mühendisliği konusuna giren işlerin yapımı ile ilgili çalışma alanlarında, uzman kadrosu ve güçlü ekipmanı ile hâlihazır harita yapımı, imar planı, parselasyon planı, altyapı projeleri, kamulaştırma, inşaat gibi birçok konuda kamu ve özel kuruluşlarla çalışarak, bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetleri başarılı bir şekilde sürdürmektedir.