• Özel veya tüzel kişilerin karşılaştıkları imar, mühendislik ve şehircilik, sorunlarına çözüm üretmek adına kurum veya kuruluşlarla irtibata geçerek hem kurumlar arası irtibatı sağlamak hem de uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek.