• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca; Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak düzenlenmesi, gelişmesi, yeniden canlandırılması, onarılması veya sağlıklaştırılması konularının ele alınmasıdır. Sosyal, Ekonomik, Yönetsel, Fiziksel, Yasal ve Tasarım gibi temel prensiplerle; proje müelliflerine, bölgede yaşayan vatandaşlara, hak sahiplerine ve kamuya yarar sağlayacak şekilde çalışmalarımız yürütülmektedir.

 

    • Şirketimiz kentsel dönüşüm olgusunu; sadece yıkıp yeniden inşa etmek değil, mekânı farklı meslek disiplinlerinin görüşlerini önemseyerek, ülkemizin bu alanda geçirdiği süreçleri, sürdürülebilirliği, hem yerel hem bölgesel kalkınmayı sağlayacak şekilde ele alarak parça-bütün ilişkisini kuvvetlendiren projeler üstlenmektedir.