• 2634 ayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizm dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan çeşitli ölçeklerdeki fiziki planlardır.

 

    • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Planları; İçinde turizm türleri ile kültür ve eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt bölgeler ihtiva edebilen, bu kapsamda kaynaklar arasında koruma kullanma dengesini ve sektörel kalkınmayı sağlayan, arazi ana kullanım kararlarını belirleyen, açıklama raporları ve plan notları ile bir bütün olan 1/25000 veya daha üst ölçekli fiziki planlardır.

 

    • Şirketimiz; Turizm sektörünün koruma alanları üzerindeki tehdit edici etkisinin farkında, koruma-kullanma dengesi içerisinde, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, bölgesel, mekânsal ve sektörel kalkınmayı sağlayan projeler ve planlar üzerinde çalışmaktadır.