• Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç; üstlenilen ya da üstlenilecek  projeler hakkında alan ve proje bilgileri, işin tanımı, işin ilgili mevzuatlar doğrultusunda olabilirliği, işleyiş süreci ve süresi hakkında müşterilerimize bilgi vermektir.

 

    • Şirketimiz dürüstlük ve etik kurallar doğrultusunda çalışma prensiplerini bu rapor yoluyla sunmaktadır.