Selçuk Üniversitesi Harita-Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Osman İYİMAYA, 1984-1989 yılları arasında Ankara T.E.K İç Anadolu Müessese Müdürlüğünde kamulaştırma hizmetlerinde, 1989’da Konya T.E.K Meram Müessese Müdürlüğü’nde kamulaştırma hizmetlerinden sonra, 1989-1993 Konya Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde İmar ve Planlama Hizmetleri’nde, 1993-1997 yılları arasında Ankara Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nde imar ve planlama hizmetlerinde, 1997-2002 yılları arasında Ankara Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nde İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü, 2002-2006 yılları arasında Ankara Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü İl Müdürü Yrd. İmar ve Planlama Ünitelerinden Sorumlu, 2006-2009 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı ve 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak atandı. 2015 yılına kadar hizmet vermeye devam etmiştir.

 

Osman İYİMAYA; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra imar, şehircilik, çevre, harita ve planlama konularında yayınlanan makaleleri, imar ve kıyı düzenlemeleri konularında bölge seminerleri eğitimi, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Muhasibi, Üniversitelere düzenlenen seminer, panel ve oturumlarda oturum başkanı, panelist ve konuşmacı, Türkiye Su Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (SUEN), Doğa Derneği gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşu yönetim kademesinde görev yapmıştır.


 

Osman İYİMAYA, Türkiye’de doğal hayatı korumak, türlerin yaşama alanlarını genişletmek ve hayat seviyelerini yükseltmeyi temel görev edinmiştir. “Korumak sevmekle başlar” felsefesiyle, çalışmalarını inanç ve azimle sürdürmektedir.

 


“Unutulmamalıdır ki! Çevre değerlenin hak kökleri, gelecek nesillerin zaman tarlalarına kadar uzanmaktadır. Onlardan aldığımız bu ödünç (emaneti) gelişim dengesi içinde geleceğe taşımak bir insanlık borcumuzdur.”