İ.K. POLİTİKAMIZ

Yüksek performans sahibi, iş disiplinini, görev ve sorumluluklarını benimsemiş, insana ve çevreye saygılı, yeniliği ve gelişmeyi arayan, en iyi kaliteyi hedefleyen, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilkeler oluşturmuş, yaratıcı, lider rolünü üstlenen, girişimci ve dinamik, değişimden yana olan, takım çalışmasında başarılı, iş verimini ve motivasyonu artıracak, bireylere kendilerini gösterme imkânı vererek yaratıcılığı teşvik edecek personel politikası öngörülmektedir.

İYİMAYA A.Ş. çalışanlarının, şirketimizin bir parçası olduğunun bilincinde olmalarını, çalışmaktan, üretmekten zevk almalarını, uzun yıllar bizimle beraber olmalarını, birlikte büyümeyi, birlikte başarmayı ve birlikte gururlanmayı istiyoruz.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Uygulanan performans sisteminde çalışanın temel sorumluluk alanları ve sorumluluk göstergeleriyle ulaşılmak istenen hedefler konusunda tartışma ortamı hazırlanmakta ve belirlenen bir temel üzerinden periyodik olarak tekrarlanan performans ölçümleri yapılmaktadır.

KARİYER PLANLAMA

Şirketimizde Kariyer planlama çerçevesinde, çalışanlarımızın işlerindeki becerilerini geliştirmeyi ve onları ilgi duydukları, sahip oldukları, özelliklere göre başarılı olabilecekleri diğer iş alanlarına hazırlamayı hedeflemekteyiz.

STAJ BAŞVURULARI

Staj başvuruları Mayıs ayı sonuna kadar kabul edilmekte ve kontenjanlarımız doğrultusunda öğrencilere yaz dönemi (Haziran-Eylül) için staj imkânı sağlamaktadır. Staj yapmak isteyen öğrencilerin, insan kaynakları birimine, kısa özgeçmişleri ve staj yapmak istedikleri bölümü, yeri/ili ve staj süresini belirten bir ön yazıyla başvurmaları gerekmektedir. Başvurular e-posta veya telefon aracılığıyla bilgi verilmektedir.

Aramıza katılmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup gönderiniz.

Dosya Seçiniz..